Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Bilans
Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Bilans
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Bilans
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Statut Stowarzyszenia

Statut