O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Amazonki-Dana powstało 11 kwietnia 1996 r. Jako organizacja pozarządowa i niemedyczna, stowarzyszenie powstało z inicjatywy dr Danuty Krajewskiej.

Założyły go kobiety, które same przeszły przez piekło choroby, kobiety którym udało się nie tylko pokonać raka, ale mężnie stawić czoła przeciwnościom losu. Zapominając o własnej rozpaczy i cierpieniu pomagały i pomagają innym kobietom, które stają na początku drogi walki z rakiem. Choroba nowotworowa nie może być wstydem chociaż nadal napawa przerażeniem; stała się sprawą publiczną a Kluby Amazonek są integralną częścią tej publicznej świadomości.

Celem naszego Stowarzyszenia jest niesienie pomocy psychofizycznej, udzielanie praktycznego wsparcia kobietom po operacji, znalezienie motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskanie najlepszej jakości życia.

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Amazonki – Dana
26-600 Radom,
ul. Sandomierska 14
tel. 48 385 74 15
KRS 0000070706
Konto bankowe: 27 1240 3259 1111 0000 3003 0112

Adres e-mail Stowarzyszenia: kontakt@amazonki.radom.pl
Adres e-mail administratora strony internetowej: admin@amazonki.radom.pl

Zarząd VIII kadencji działalności Stowarzyszenia:

 • Bożena Grzybowska – prezes Stowarzyszenia
 • Bożena Wojewoda – wiceprezes Stowarzyszenia
 • Barbara Czyżewska – sekretarz
 • Teresa Nowak – skarbnik
 • Teresa Kaim – członek
 • Elżbieta Nadolska – członek
 • Henryka Rozwadowska – członek

Komisja rewizyjna:

 • Dorota Grzeszczyk
 • Krystyna Pytaś
 • Danuta Szymanowicz

Członkinie honorowe:

 • Dr Danuta Krajewska – Opiekun Stowarzyszenia
 • Krystyna Klochowicz – Założycielka i Prezes Stowarzyszenia przez 15 lat

Rehabilitantka:

 • Mgr Teresa Wojciechowska

Psycholog:

 • Mgr Elżbieta Derleta

Ochotniczki pracujące w Stowarzyszeniu:

 • Danuta Wlazło
 • Wanda Romanowska
 • Elżbieta Pietkun
 • Krystyna Pyrka
 • Natalia Kalisiak
 • Anna Brzezińska
 • Alina El Mahdi
 • Barbara Urbańska
 • Kazimiera Kisiel
 • Danuta Marianna Wlazło
 • Teresa Kaim
 • Teresa Bajor

Statut Stowarzyszenia