Radom - siła w precyzji LOGO

W dniu 12.05.2017 r. Stowarzyszenie nasze podpisało z Gminą Miasta Radomia Umowę Nr. ZS-II.8030.6.4.2017.EW na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2017 r.

Na realizację zadania Stowarzyszenie otrzymało dotację ze środków w budżecie Miasta Radomia – zadanie własne gminy dział 851, rozdz. 85195,& 2820d”AU” „