Informacja o dotacji na realizację zadania publicznego

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu pismem l.dz. ZS-II.525.24.2016.AM z dnia 01.09.2016 roku poinformował nas, że otrzymaliśmy dotację na realizację zadania publicznego pod tytułem „Amazonko Twoja sprawność to klucz do sukcesu życiowego”.
Dotacja pochodzi ze środków przeznaczonych w budżecie Miasta Radomia na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia – zadanie własne gminy dział 851 ochrona zdrowia, rozdział 85195 pozostała działalność § 2360e „A0”.
W dniu 19.08.2016 roku Stowarzyszenie nasze podpisało z Gminą Miasta Radomia umowę NR ZS-II.525.24.2016.AM na realizację w/w zadania.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz