W dniu 28 stycznia 2022 r. Stowarzyszenie podpisało z Gminą Miasta Radomia Umowę na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia.
Nr. Umowy: ZS-II.8030.12.4.2021.JL.
Termin realizacji zadania: od. 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
Wysokość przyznanych środków: 16 443,- zł.