Aktualności – maj 2019

Stowarzyszenie Amazonki – Dana w b.r. podpisało dwie umowy:

  1. 21.05.2019 r.podpisało umowę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu. Nr. Umowy: 3/SKR-1/2019. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON imprezy pod nazwą: “Wycieczka integracyjna połączona z rehabilitacją w górach” Kwota otrzymanego dofinansowania : 12 000,- zł.
  2. W dniu 31.05.2019 r. podpisało umowę z Gminą Miasta Radomia na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2019 r.
    Nr. Umowy: ZS-II.8030.11.3.2019 r. Kwota otrzymanych środków na realizację zadania :8 928,- zł.