Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

W dniu 9 kwietnia 2018 r. Stowarzyszenie Amazonki-Dana w Radomiu podpisało umowę z Gminą Miasta Radomia na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2018 r. Umowa Nr. ZS-II.8030.4.3.2018.EW. Na realizację zadania Stowarzyszenie otrzymało środki w kwocie 9 000 zł.