Stowarzyszenie ma nowy zarząd

Skład nowego Zarządu Stowarzyszenia Amazonki – Dana

Bożena Grzybowska – prezes Stowarzyszenia
Bożena Wojewoda – wiceprezes Stowarzyszenia
Barbara Czyżewska – sekretarz
Teresa Nowak – skarbnik
Teresa Kaim – członek
Elżbieta Nadolska – członek
Henryka Rozwadowska – członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

Dorota Grzeszczyk
Krystyna Pytaś
Danuta Szymanowicz